Năm học này, đứa em gái út được nhà trường dành cho một phòng ở trong khu tập thể giáo viên. Hôm Út dọn về chỗ mới, ba chở cái ti vi trắng đen từ nhà ra huyện cho và bảo: “Coi cũ kỹ vậy chớ không có cái thứ hai nghen con. Tao “cưng” nó lắm, gìn giữ mười mấy...