Sẽ không có lời lẽ nào diễn tả được sự thay đổi của công nghệ trong hơn 50 năm qua khi mà 2 nhà sáng lập của Sony Masaru Ibuka và Akio Morita bắt đầu tạo ra những sản phẩm nghe nhìn mang tính đột phá cho cả thế giới công nghệ. Sony không tạo ra TV nhưng lại làm thay đổi rất...