Tài liệu dạng Ebook của tác giả Jestine Young, trình bày cách bắt bệnh và sửa màn hình LCD nói chung và tivi LCD nói riêng. Hoặc tham khảo dịch vụ sửa chữa tivi LCD tại nhà hà nội của chúng tôi. Follow