Hoài cổ một thời với những món đồ “đẳng cấp” của nhiều gia đình có “điều kiện” những năm 80-90 của thế kỷ trước. Follow